Giá máy tập chạy bộ điện phụ thuộc vào những yếu tố nào.